VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE FOR

KRISTIANSAND VINLEGGERKLUBB

 

Klubben ble startet i 1976 og er still going strong.

Denne klubben er spesielt beregnet på folk som legger sin egen vin, men alle som liker et glass vin er velkommen som medlem. Vi treffes 6-8 ganger i året til hyggelig samvær, det kan være vanlig møte med vinsmaking og spesielle temaer som belyses, eller turer som arrangeres. 
Her kan du som medlem i klubben få oppdatert informasjon og Vinleggeren sendes ut ca en uke før hvert møte.

Historien om Kristiansand Vinleggerklubb

Kristiansand Vinleggerklubb ble stiftet 23. februar 1976. Initiativtakerne var de unge herrer Nils T. Tønnessen, Alexander Grønvold og Johnny Hamre. Stiftelsesmøtet fant sted på Skipperstua til Otto Gullowsen hvor 65 personer hadde møtt frem. Mange tegnet seg som medlem denne kvelden.
En av ildsjelene fra dengang er idag æresmedlem i klubben.

De første årene vokste medlemstallet, og i klubbens glansdager hadde vi mellom 90 og 100 medlemmer. Det var spennende foredragsholdere fra Norge og Danmark.

Danmark var litt lenger fremme enn Norge med de såkalte hurtigvinene, og noen ganger fikk vi et gratis foredrag når noen av representantene for hurtigvin var på Kristiansandsvisitt.

Vinmonopolet holdt også foredrag i klubben et par ganger, og alt dette skjedde før «de fete honorarers» tid.

Kristiansand Vinleggerklubb hadde også vennskapsklubb i Viborg som vi besøkte, og vi deltok på deres vinmesterskap og utvekslet felles erfaringer.

Vi var på flere bussturer til daværende Fuhr i Grimstad, som for de fleste var mest kjent for sin eplemost, og Fuhr Fino. Vi besøkte også Puntervold i Grimstad. Hos sistnevnte kunne man også få sin hjemmeproduserte vin analysert og utstedt diplom. Bryggerikjelleren på CB ble også besøkt endel ganger.

Hjemmeproduksjon av vin er det nå bare noen få ildsjeler som fremdeles holder på med, men hvert år på marsmøtet er det kåring av årets Vinmester, og overrekkelse av vandrepokal, hvor pokalen etter 3 napp beholdes til odel og eie.

Klubben har blant sine medlemmer en «sommelier», som på aprilmøtene de 3 siste årene har holdt spennende foredrag m/smaksprøver fra Sør-Afrika, California og april i år var det australske viner som stod for tur.
Medlemstallet sank på slutten av 90-tallet og noen år senere var det så lavt at det var snakk om å legge ned klubben. Men det ble det heldigvis ikke noe av, og i dag lever klubben i beste velgående i en mer forenklet form, hvor vi har 4 samlinger på våren, hvor den årlige sommerfesten i juni er et av høydepunktene, og tilsvarende i høstsemesteret med sesongavslutning på årsmøtet i siste halvdel av november med servering av ost/kjeks og vin i begrenset omfang.

Klubben har arrangert flere utenlandsturer hvor de fleste naturlig nok har endt «over dammen», men vi har de senere årene forsøkt å lage en ukestur annethvert år, hvor vi 11. september i år kom hjem fra en ukestur til Albania. Tidligere har vi besøkt Mosel og Rhindalen 3 ganger, Mallorca, Veneto i Italia med dagsbesøk til Venezia. Budapest i Ungarn, Tunisia. Hvor neste utenlandstur om 2 år bringer oss er foreløpig ikke bestemt, men Romania, Portugal og Syd-Afrika har vært nevnt.

Klubben teller høsten 2018 39 medlemmer hvorav 4 æresmedlemmer.  På hver samling har vi årelotteri med varierte premier, og på en del møter spanderer klubben litt i glasset og enkel bevertning.