MEDLEMSKAP

KONTINGENT FOR 2023
Kr 250.-

Ektefelle/partner betaler kr 100.
Nye medlemmer som betalte kontingenten høsten 2022 trenger ikke å betale ny kontingent nå, da kontingenten også gjelder for 2023.

Betalingsfristen er 1. april, men også i år vil det være mulig å vinne en flaske vin for de av dere som betaler kontingenten innen 1. mars.

Ønsker du å bli medlem i Kristiansand Vinleggerklubb, ta kontakt med formannen.

E-post: anne.wasland@gmail.com


Alle medlemmer får tilsendt vårt medlemsblad «Vinleggeren»
i forkant av hvert møte.

I Kristiansand Vinleggerklubb finner du andre som deler din interesse for hjemmelaget vin, men som også er glad i ”kjøpevin”.