LAGRING AV VIN

Den økende vin interessen fører til at stadig flere er interessert i å kjøpe vin for lagring hjemme. Spørsmålene som da kommer er:
Hvilke viner kan lagres, hvor lenge kan de lagres og hvordan bør lagringen foregå.

Som andre næringsmidler er vin avhengig av et visst innhold av konserveringsstoff for å kunne lagres. Konserveringsstoffet vi da snakker om er garvestoff, eller tannin. Mengden av garvestoffet i vinen avhenger av hvilken druetype som er brukt, hvordan vinen er produsert (lang gjæringstid vil f.eks tilføre mer garvestoff enn dersom gjæringen er kortvarig), og i sistehånd om vinen er lagret på eikefat før tapping.

Hvordan skal så lagringen foregå. Jo, det er viktig at flaskene ligger under lagringen. På denne måten beholder korken elastisitet, og hindrer lufttilgang til vinen. Dernest bør det være stabil temperatur, helst mellom 8 og 12 grader celsius. Det er også fordelaktig med høy fuktighet i det rommet hvor vinen lagres, og at rommet er mørkt.

En generell regel er at rødvin vanligvis tåler lagring bedre enn hvitvin, rose`vin og musserende viner. I prislistene til ARCUS er det angitt om vinen er konsumferdig eller tåler lagring. Hvor lenge vinen kan lagres, avhenger av druetype og produksjonsmetode. Vær også klar over at dersom temperaturen er høyere enn det ideelle, vil dette bety raskere modning, og derved kortere levetid for vinen.